Opinie o Nas

Twój koszyk

do zapłaty 0,00 zł
Regulamin promocji "11 LAT LAJTIT"

REGULAMIN PROMOCJI "11 LAT LAJTIT"

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem promocji "11 LAT LAJTIT" zwanej dalej „promocją”, jest firma M-Form sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-490), ul. Pabianicka 163/165, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000860042, numer wpisu: 3, NIP 7292735248, REGON 3870277890000.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lajtit.pl, zwanego dalej „sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja trwa w dniach 21-31.05.2021 r.
 2. Ze względów niezależnych od Organizatora promocja może zostać zakończona we wcześniejszym terminie. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Organizator zamieści stosowną informację na stronie lajtit.pl/regulamin/11-lat-lajtit.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup produktów na stronie lajtit.pl
 5. W koszyku zakupowym, w polu MAM KUPON RABATOWY, należy wpisać kod: 11LAT.
 6. Kupon obniża ceny produktów o 16%.
 7. Promocją nie są objęte produkty posiadające odrębne obniżki cenowe oraz produkty marki AZzardo, Lampex, Markslojd, Polux, Rabalux, Latkowski, Brilliant.
 8. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności i dostawy.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§3

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@lajtit.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin promocji jest publicznie dostępny na stronie lajtit.pl/regulamin/11-lat-lajtit.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem  lajtit.pl/regulamin/11-lat-lajtit.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach promocji przed dokonaniem zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl