Opinie o Nas

Twój koszyk

do zapłaty 0,00 zł
Regulamin promocji "Black Week 2021"

REGULAMIN PROMOCJI "Black Week 2021"

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem promocji "WEEK15" zwanej dalej „promocją”, jest firma M-Form sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-490), ul. Pabianicka 163/165, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000860042, numer wpisu: 3, NIP 7292735248, REGON 3870277890000.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lajtit.pl, zwanego dalej „sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja trwa w dniach 22-30.11.2021 r.
 2. Ze względów niezależnych od Organizatora promocja może zostać zakończona we wcześniejszym terminie. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Organizator zamieści stosowną informację na stronie lajtit.pl/regulamin/black-week15.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup produktów na stronie lajtit.pl
 5. W koszyku zakupowym, w polu MAM KUPON RABATOWY, należy wpisać kod: WEEK15.
 6. Kupon obniża ceny nieprzecenionych produktów o 15%.
 7. Promocją nie są objęte produkty posiadające odrębne obniżki cenowe oraz produkty marek  AZzardo, Markslojd, Lampex, Polux, Latkowski, Rabalux, Brilliant, Zuma Line, Spot Light, Britop.
 8. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności i dostawy.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Wyjątkiem jest promocja "Darmowa dostawa od 299 zł", która łączy się z powyższą promocją.

§3

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@lajtit.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin promocji jest publicznie dostępny na stronie lajtit.pl/regulamin/black-week15.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem lajtit.pl/regulamin/black-week15.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach promocji przed dokonaniem zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl