Opinie o Nas
do kasy suma: 0,00 zł do darmowej dostawy brakuje 300,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

REGULAMIN KONKURSU„WYGRAJ 450 ZŁ NA LAMPY MAYTONI!”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj 450 zł na lampy Maytoni” i dalej zwany jest „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Oświetlenie Lajtit Jacek Stawicki z siedzibą w Łodzi (93-490), ul. Pabianicka 163/165, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7272491257, REGON 142799272.
 3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem stron www.facebook.com/Lajtit.Oswietlenie/ oraz www.lajtit.pl.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.07.2020 r. i trwa do 09.08.2020 r.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związana.
 6. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która spełni warunki udziału w konkursie.
 2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny.
 3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby czy podmioty.
 4. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez spełnienie dwóch warunków:
  1. zakup dowolnej lampy Maytoni
  2. wymienienie pod POSTEM 2 zalet kupionej lampy
 5. Zwycięzcą konkursu będą dwie osoby, których komentarz przez komisję konkursową zostanie uznany za najciekawszy.
 6. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.
 7. Organizator zastrzega, że powiadomienie uczestników o nagrodzie nastąpi wyłącznie w formie postu na portalu Facebook opublikowanego w maksymalnie 3 dni od dnia zakończenia konkursu.
 8. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca jest zobowiązany do wysłania swoich danych teleadresowych organizatorowi konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, za pośrednictwem komunikatora Messenger lub wiadomości mailowej wysłanej na adres kontakt@lajtit.pl.
 9. W przypadku niespełnienia powyższych warunków uczestnik traci prawo do nagrody.

 

§3

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są 3 bony o wartości 450 zł, do wykorzystania na zakup lamp marki Maytoni w sklepie www.lajtit.pl.
 2. Nagroda zostanie przyznana przez komisję konkursową, w skład której właściciel firmy Oświetlenie Lajtit oraz jedna wyznaczona przez niego osoba.
 3. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w oparciu o jawne glosowanie.
 4. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł.
 5. Nagrodę otrzyma uczestnik, który spełni wszystkie zasady uczestnictwa zamieszczone w §2 niniejszego regulaminu.

 

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lajtit.pl przez cały czas trwania konkursu oraz w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
 2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmieć następująco: REKLAMACJA – KONKURS MAYTONI.
 3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data dostarczenia wiadomości elektronicznej.
 4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności te umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem elektronicznym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (decyduje data nadania wiadomości).

 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu firma Oświetlenie Lajtit Jacek Stawicki siedzibą w Łodzi (93-490), ul. Pabianicka 163/165, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7272491257, REGON 142799272.
 2. Dane podane przez uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki nagrody, a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, jednak w takim wypadku otrzymanie nagrody i przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego nie będzie możliwe.
 5. Odwołanie zgody musi nastąpić w formie pisemnej, za pośrednictwem komunikatora Messenger lub wiadomości wysłanej na adres kontakt@lajtit.pl.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane uczestnika po wysłaniu nagrody lub przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego zostaną usunięte i nie będą ponownie wykorzystywane w żadnym zakresie.
 7. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania konkursu;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 2. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez ogłoszenie tego faktu na stronie www.facebook.com/Lajtit.Oswietlenie/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 4. Odmowa uczestnika w powyższym zakresie wyklucza go z konkursu, o ile wątpliwości organizatora są uzasadnione.
 5. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.lajtit.pl/regulamin/konkurs-maytoni
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2020 r.
Newsletter
Zapisz się i pierwszy otrzymuj promocje, nowości, porady.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl