Opinie o Nas

Twój koszyk

do zapłaty 0,00 zł
Regulamin promocji "Darmowa dostawa od 299 zł"

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA OD 299 ZŁ W LAJTIT.PL”

  

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa od 299 zł w Lajtit.pl” jest firma  M-Form sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000860042, numer wpisu: 3, NIP 7292735248, REGON 3870277890000.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lajtit.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2019 r. i trwa do odwołania.
 2. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na terenie Polski.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 299 zł.
 5. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 6. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 299 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 7. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 11. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

§3

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@lajtit.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 299 zł w Lajtit.pl” jest publicznie dostępny na stronie: lajtit.pl/regulamin_promocji_darmowa_dostawa
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://lajtit.pl/regulamin_promocji_darmowa_dostawa.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i obowiązuje do odwołania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl