Opinie o Nas

Twój koszyk

do zapłaty 0,00 zł
Regulamin rabatów Lajtit

REGULAMIN PROMOCJI

„RABATY LAJTIT”

  

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Rabaty Lajtit” jest firma M-Form sp. z o. o. siedzibą w Łodzi (93-419), ul. Przewodnia 16, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7292735248, REGON 387027789.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lajtit.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2019 r. i trwa do odwołania.
 2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia w Sklepie www.lajtit.pl.
 4. Promocją objęte są wyłącznie produkty nie posiadające odrębnych promocji.
 5. Z promocji wyłączone są lampy marek AZzardo, Markslojd, Lampex, Polux, Latkowski, Rabalux, Brilliant, Zuma Line, Spot Light, Britop, Cosmolight.
 6. Po złożeniu zamówienia, w koszyku wartość zamówienia zostanie automatycznie przeliczona i obniżona w zależności od wartości zakupów.
 7. Progi wartościowe rabatów przedstawiają się następująco:
  1. zakupy od 300 zł do 799 zł - rabat 5%
  2. zakupy od 800 zł do 1 499 zł - rabat 8%
  3. zakupy od 1 500 zł do 2 999 zł - rabat 12%
  4. zakupy od 3 000 zł do 4 999 zł - rabat 15%
  5. zakupy powyżej 5 000 zł - rabat 18%
 8. Gdy Klient skorzysta z prawa zwrotu towaru, w wyniku czego wartość ostatecznego zamówienia spadnie poniżej danego progu rabatowego, rabat na całe zamówienie zostaje obniżony do progu wynikającego z ostatecznej wartości zamówienia. W związku z tym cena poszczególnych produktów może wzrosnąć, a wartość zwrotu opłaty zostanie pomniejszona o tę różnicę cen.
 9. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 12. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

 

§3

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@lajtit.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 300 zł w Lajtit.pl” jest publicznie dostępny na stronie: lajtit.pl/regulamin/regulamin-rabatow-lajtit
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem  lajtit.pl/regulamin/regulamin-rabatow-lajtit.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r. i obowiązuje do odwołania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl