Opinie o Nas
do kasy suma: 0,00 zł do darmowej dostawy brakuje 300,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Lista produktów - promocja lampy AZzardo

REGULAMIN PROMOCJI

„KUPUJ LAMPY AZZARDO – ODBIERAJ SZKLANKI”

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

szklanka żarówka - promocja lamp AZzardo

1. Organizatorem Promocji „Kupuj lampy AZzardo – odbieraj szklanki” jest firma Oświetlenie Lajtit Jacek Stawicki siedzibą w Łodzi (93-490), ul. Pabianicka 163/165, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7272491257, REGON 142799272.

2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem:

a. Sklepu internetowego Lajtit.pl, zwanego dalej „Sklepem”;

b. Salonu Oświetlenia Lajtit w Łodzi (ul. Pabianicka 163/165), zwanego dalej „Salonem”.

 

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.07.2019 r. i trwa do 15.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.

5. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie lub Salonie zamówienia zawierającego produkty marki AZzardo za minimum 300 zł.

6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: lajtit.pl/regulamin_zakupow.

7. Promocja łączy się z innymi promocjami.

8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

 

§3

NAGRODY

10. Każde 300 zł wydane w Sklepie lub Salonie na produkty objęte promocją (przez co rozumie się wszystkie produkty marki AZzardo) jest premiowane nagrodą w postaci jednej szklanki w kształcie żarówki.

11. Nagród otrzymanych w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Jeśli klient dokona zwrotu części produktów z zamówienia promocyjnego, zobowiązany jest także do zwrotu szklanek w ilości odpowiadającej wartości zwracanych produktów (300 zł = jedna szklanka).

13. Zwracane szklanki nie mogą nosić śladów użytkowania.

14. W przypadku zwrotu zamówienia, a zatrzymania szklanek przez klienta, organizator od kwoty zwrotu opłaty odliczy 10 zł za każdą szklankę.

15. Jeśli klient w przeciągu trwania promocji złoży więcej niż jedno zamówienie promocyjne – wartości produktów promocyjnych ze wszystkich zamówień sumują się.

16. Zamówienia klienta identyfikowane są:

  1. w Sklepie – na podstawie adresu e-mail klienta;
  2. w Salonie – na podstawie dowodu zakupu produktów z okresu promocji.

17. W związku z powyższym, klient ostatecznie otrzymuje ilość nagród odpowiadającą całej sumie wydanej na produkty promocyjne w okresie trwania promocji.

18. Potwierdzenie przyznania nagród nastąpi:

  1. dla zakupów w Sklepie – w wiadomości mailowej wysłanej do uczestnika po dokonaniu zakupu promocyjnego;
  2. dla zakupów w Salonie – ustnie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

 

§4

REKLAMACJE

19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@lajtit.pl.

20. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

22. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

23. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Niniejszy Regulamin Promocji „Kupuj lampy AZzardo – odbieraj szklanki” jest publicznie dostępny na stronie: lajtit.pl/regulamin_promocji_azzardo.

25. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

26. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem lajtit.pl/regulamin_promocji_azzardo.

27. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na lajtit.pl/regulamin_zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2019 r.

Newsletter
Zapisz się i pierwszy otrzymuj promocje, nowości, porady.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl